Trajneri i njohur Piotr Unierzyski vjen në Kosovë.

  • Nën 12, 2018

Më 03 dhjetor për të qëndruar deri më 07 dhjetor 2018, trajneri i njohur Piotr Unierzyski do të vije në Kosovë për të mbajtur seminar me trajnerët e tenisit.
Trajnerët por edhe lojtarët do të kenë rast të njihen dhe përfitojnë përvojë të shkëlqyer gjatë angazhimit në seminarin me z. Unierzyski.

Më poshtë mund të gjeni edhe biografinë e z. Unierzyski:

Piotr Unierzyski ka punuar në Universitetin e Edukimit Fizik në Poznan për 30 vjet ndërsa në të njëjtën kohë ka punuar dhe ka punuar me lojtarët e të gjitha niveleve; nga niveli fillestar deri në atë profesional. Ndërmjet emërimeve të tjera, Piotr ishte Trajner Kombëtar i Polakëve dhe trajner i ekipit ITF. Ai ka arsimuar mbi 1400 trajnerë në më shumë se 20 vende dhe është angazhuar fuqishëm në fushatën Tenis10 dhe Play & Stay në Poloni dhe ndërkombëtarisht që nga fillimi i fushatës. Piotr ka një diplomë doktorature në Shkencën Sportike, ka shkruar mbi 100 botime shkencore dhe metodologjike dhe është anëtare e Bordeve Editoriale të disa revistave shkencore (p.sh. Journal of Performance Analysis). Duke punuar gjerësisht si Ekspert i ITF-it që nga viti 1994, Piotr mori pjesë në mbi 100 kongrese dhe seminare në të gjithë botën, ka dhënë leksione në shumë universitete, kongrese kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe punëtori në mbi 50 vende. Ai gjithashtu drejton kompaninë e vet të konsultimit që këshillon federatat kombëtare, organizatat dhe klubet. Ai është një autor i Programeve të Edukimit të Trajnerëve, Zhvillimit të Lojtarëve dhe Sistemeve të Identifikimit të Talenteve. Fushat e ekspertizës së Piotrit përfshijnë zhvillimin e atletëve dhe identifikimin e talenteve, planifikimin dhe periodizimin, metodologjinë e mësimdhënies, trajnimin teknik dhe taktik, faktorët që ndikojnë në performancën sportive, analizën e performancës dhe procedurat e testimit, si dhe programet e edukimit të trajnerëve.

Share this post