Qëllimi ynë kryesor është
zhvillimi dhe promovimi i tenisit në Kosovë

MISIONI DHE VIZIONI YNË

Misioni ynë

Promovimi i tenisit si sport me shtrirje të gjerë në popullatën e Kosovës dhe me rezultate konkurruese me sportet e tjera.

Vizioni ynë

Një shoqëri sportdashëse dhe e shëndetshme ku tenisi zë vend të rëndësishëm si në aspekt të sasisë ashtu edhe të cilësisë.

Vlerat tona

Transparenca e llogaridhënia, risitë, bashkëpunimi dhe partneriteti, gjithëpërfshirja, respekti dhe trajtimi i barabartë, dhe fryma edukative.

Histori e shkurtër e tenisit në Kosovë

Një histori e shkurtër e tenisit në Kosovë, do të paraqitet këtu së shpejti.