Fjolla Ibishi
Sekretare e Përgjithshme / General Secretary
Blearta Ukëhaxhaj
Komisare e Garave / Games Commissioner