Për më shumë informata lidhur me
Federatën e tenisit të Kosovës

Adresa

Rruga Agim Ramadani, "Shtëpia e Sportit"
Nr. 253, Kati i 4 (katërt),
10, 000 Prishtinë

Kontakti

Telefoni: (+383) 045 242 441
Mail: federation@tenniskosova.com

Orari i punës

Monday – Friday: 09:00 – 17:00

Na kontaktoni