Tarkan KOSOVA
Kryetar i Këshillit të Referëve të Tenisit të Kosovës (KRTK) / Aktiv
Arzen RIFATI
Anëtar i KRTK / Aktiv
Argjend LECAJ
Anëtar i KRTK / Aktiv
Arsim HAXHISHABANI
Anëtar i KRTK / Aktiv
Blearta UKËHAXHAJ
Anëtare e Komisionit Udhëheqës të KRTK / Aktiv
Genis NALLBANI
Anëtar i Komisionit Udhëheqës të KRTK / Aktiv
Gëzim MEHMEDI
Anëtar i KRTK/ Aktiv
Fatmir KABASHI
Anëtar i KRTK / Aktiv
Rifat KASAPOLLI
Anëtar i KRTK / Aktiv
Sami UKËHAXHAJ
Anëtar i KRTK / Aktiv
Vërshim HATIPI
Anëtar i KRTK / Aktiv
Agron BERISHA
Anëtar i KRTK / Refer i vijave
Arian IBRAHIMI
Anëtar i KRTK / Refer i vijave
Art BARUTI
Anëtar i KRTK / Refer i vijave
Astrit XERXA
Anëtar i KRTK / Refer i vijave
Edon ADEMI
Anëtar i KRTK / Refer i vijave
Festim IBRAHIMI
Anëtar i KRTK / Refer i vijave
Ibrahim REXHEPI
Anëtar i KRTK / Refer i vijave
Lorik HAXHISHABANI
Anëtar i KRTK / Refer i vijave
Aja Broqi
Benita Selmanaj