Nxensit e Shkolles “Mustafa Bakija” vizituan Klubin e tenisit Gjakova