Vesa Gjinaj me fitore në double të ITF World Tennis Tour Juniors ‘Plantations ITF’, J4 Plantation