Mejdi REXHEPI

Presednik

 President i Federatës së Tenisit të Kosovës (FTK) nga viti 2017
 Anëtar i Bordit të FTK-së (2014-2017)
 Nënkryetar Bordi (2006-2010)
 Sponzor i turnireve me renome në Kosovë (Eng Office Open)
 I ranguar në Top 250 në kategorinë ITF Seniors 55+
 Aksionar në Bankën për biznes (BPB)
 President i Eng Group (Eng Office, Enrad, Eng Invest)
 Inxhinier i elektronikës dhe telekomunikacionit

Kontakti

Blerina MATI

Nënkryetare

Kontakti

Ylber SHAMOLLI

Nënkryetar

Kontakti
Driton LATIFI
Lorik HAXHISHABANI