Për më shumë informata lidhur me
Federatën e tenisit të Kosovës

Adresa

Rruga Agim Ramadani,
Nr. 253, Kati i Parë,
10 000 Prishtinë

Kontakti

Telefoni: (+383) 045 242 441
Mail: federation@tenniskosova.com

Orari i punës

Monday – Friday: 09:00 – 17:00
Sunday & Saturday: 10:30 – 17:00

Na kontaktoni