Sistemi i rankingut gjatë periudhës së Covid – 19

  • Kor 22, 2020

22 Korrik 2020

Bordi Drejtues i FTK-së me shumicë votsh ka miratuar ndryshimet në sistemin e rankunigut, të vlefshme nga java e 27 e vitit 2020 deri në javën e 26 të vitit 2021.

Këto ndryshime janë konsideruar të nevojshme pas ndikimit të Covid – 19 në kalendarin e parave dhe rankingut aktual.

Ndryshimet e aplikuara mund ti gjeni në rregulloren 04#, për pikët e rankingut dhe rankingu zyrtar, përmes linkut më poshtë:

https://tenniskosova.com/…/…/Rregullore_Nr_04_Ranking_v12.pdf
Share this post