Senad Jusufi ka përfunduar me suksese tre nivelet e “Mental Training”!

  • Dhj 16, 2022

Nga data 4 korrik deri më 5 dhjetor të këtij viti është zhvilluar trajnimi online për “menatal coaching”, nën udhëheqjen e Sandra Durijancek, trajnere nga Akademia “Mental Training”, Zagreb, Kroaci.

Nga FTK, në këtë trajnim mori pjesë Senad Jusufi, i cili arriti të përfundoj me suskses tre nivelet e këtij trajnimi të cilat ishin: ‘basic’, ‘advanced’ dhe ‘pro’.

Share this post