Rikthimi në terrenet e tenisit

  • Qer 02, 2020

02 Qershor 2020

Rikthimi në terrenet e tenisit

Federata e Tenisit e Kosovës aprovon lejimin e ushtrimeve për klubet e tenisit pas shkëputjes 2 mujore si pasojë e pandemisë Covid- 19.

Ky vendim merret pas rekomandimit të pranuar nga presidenti i KOK z. Besim Hasani, i cili propozon që çdo federatë, klub, sportist apo zyrtarë mund të fillojë me ushtrimet sportive duke u përmbajtur rekomandimeve nga OBSH-ja dhe MSH/IKSHPK.

Të gjitha klubet e tenisit pas këtij vendimi janë të lejuara të fillojnë me ushtrimet duke i’u përmbajtur po ashtu udhëzuesit “Për rikthimin e Tenist” i hartuar nga FTK në përputhje me rekomandimet e OBSH dhe Komisionit të ITF për Shkenca Sportive & Mjekësi.

Më poshtë gjeni edhe linkun e udhëzuesit për rikthimin në tenis pas Covid 19:

https://tenniskosova.com/wp-content/uploads/2020/06/Rikthimi-i-Tenisit_Udhezime-te-ITF.pdf

Share this post