REFERËT

Tarkan KOSOVA

Kryetar i Këshillit të Referëve të Tenisit të Kosovës (KRTK) / Chairman of the Council of Tennis Umpires of Kosovo (KRTK)

Aktiv

Arzen RIFATI

Anëtar i Komisionit Udhëheqës të KRTK / Member of the Steering Committee of the KRTK

Aktiv

Gëzim MEHMEDI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Aktiv

Sami UKËHAXHAJ

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Aktiv

Argjend LECAJ

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Aktiv

Rifat KASAPOLLI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Aktiv

Arsim HAXHISHABANI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Aktiv

Vërshim HATIPI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Aktiv

Blearta UKËHAXHAJ

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Aktiv

Genis NALLBANI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Aktiv

Fatmir KABASHI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Jo Aktiv

Adriana QORRAJ

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Jo aktiv