Kursi per trajner te tenisit Level 1 do te filloje te Henen me 09 Shtator 2019.

  • Sht 07, 2019

07 Shtator 2019

Kursi per trajner te tenisit Level 1 do te filloje te Henen me 09 Shtator 2019.

Kursi do te mbahet ne fushat e tenisit “Enes Nallbani” ne Karagac- Peje, me 2 ligjeruesit nderkombetar Vanja Ibrahimovic dhe Ales Filipcic dhe do te zgjase 12 dite intensive me pergaditje teorike dhe praktike.

Ne kurs do te marrin pjese 24 pjesemarres qe synojne te pajisen me certifikaten “Level 1”.

Falenderojme Federaten Nderkombetare te Tenisit, Komitetin Olimpik te Kosoves dhe Solidaritetin Olimpik per mundesine dhe bashkepunimin e vazhdueshem.

#Level1course #InternationalTennisFederation #KosovoNationalOlympicComittee #FederataeTenisiteKosoves #Peje #Tennis #Education #Coach #Advance #Tennislover

Share this post