Kampin për certifikim të trajnerëve të tenisit Level1

  • Maj 08, 2019

08 maj 2019

Federata e Tenisit e Kosovës në bashkëpunim me ITF dhe Komitetin Olimpik të Kosovës (KOK) sivjet do të organizojë kampin për certifikim të trajnerëve të tenisit me ligjërues z. Vitor Cabral, Zyrtar i ITF/Tennis Europe për Zhvillim për Evropë.

Pjesëmarrësit që suksesshëm kalojnë kursin do të pajisen me certifikatën e trajnerëve “ITF Coach Level 1”.

Kursi do të mbahet me 8-21 shtator, çdo ditë. Agjenda do të jetë tejet e ngjeshur dhe pjesëmarrësit që mungojnë nuk do të mund të certifikohen.

Çmimet për pjesëmarrje janë €100 për person, mirëpo në kuadër të strategjisë për angazhimin e sa më shumë trajnereve femra në tenis për to zbatohen zbritje, andaj çmimet për pjesëmarrje janë:

– Meshkujt 100 EUR; dhe

– Femrat 50 EUR.

Pagesa bëhet në dy këste:

1) 50% e çmimit deri më 31 maj 2019; dhe

2) 50% me fillimin e kursit.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar në 20, andaj në listë do të hyjnë vetëm 20 kandidatët të cilët brenda afatit të caktuar e paguajnë këstin e parë.

Për detajet e tjera rreth kampit (si p.sh. lokacioni, etj.) do të bëhen njoftime të veçanta kur ato të detajizohen.

#Level1course #InternationalTennisFederation #KosovoNationalOlympicComittee #FederataeTenisiteKosoves

Share this post