Jane publikuar Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditimit per vitin 2018

  • Mar 10, 2019

10 mars 2019

Pasqyrat financiare dhe raporti i auditimit të pavarur për vitin 2018 të FTK-së është publikuar në faqen zyrtare të Federatës.
Raporti është përpiluar nga kompania e njohur audituese “Grant Thorton”, dhe atë mund ta gjeni në në dy gjuhë (shqip dhe anglisht), përmes linkut më poshtë:

https://tenniskosova.com/al/faqja/dokumentet/buxheti1

Share this post