Federata e Tenisit ka mbajtur sot takimin konsultativ me perfaqesuesit e klubeve te tenisit.

  • Maj 16, 2019

16 maj 2019

Federata e Tenisit ka mbajtur sot takimin konsultativ me perfaqesuesit e klubeve te tenisit.

Takimi kishte per qellim trajtimin e problemeve me te cilat po perballen klubet e tenisit ne Kosove, por edhe pritshmerite e federtes nga klubet anetare. Ne takim u shtjelluan probleme te natyrave te ndryshme te cilat u hapen per diskutim nga federata dhe klubet, ndersa u ofruan ide, keshilla, dhe propozime te perbashkata per permiresime ne menyre qe sporti i tenisit te masovizohet dhe zhvillohet sa me shume ne te ardhmen.

Ne takim murren pjese 14 perfaqesues te 9 klubeve te tenisit, me presence edhe te disa anetareve te bordit.

Share this post