Fatos Bejta certifikohet si trajner kondicional

  • Nën 04, 2019

29 Tetor 2019

Fatos Bejta certifikohet si trajner kondicional

Gjate ketyre diteve nga gimnaziumi i mirenjohur i profesorit Marino Bashiq ne Zagreb, Kroaci, z. Fatos Bejta eshte certifikuar si “Pro Coach” dhe eshte aftesuar per t’i mbajtur stervitjet “Basic training for life” per pune individuale, gjysmeindividuale dhe ne grupe.

Ne kete kurs z. Bejta ne pjesen praktike ka per fokus trajnimin kondicional te tenisteve 12-16 vjecarë, te cilen eshte duke e vijuar duke e ndjekur punen me disa prej tenisteve juniore me premtues te Kroacisë dhe Sllovenisë.

z. Bejta do ta aplikoje njohurine tek tenistet kosovare, dhe ka vijuar kursin me ndihme te pjesshme financiare nga Federata.

Share this post