TOP REKLAMA KIDS

NFO MBI TURNEUN

Grupmosha: U08, U10, U11 (M/F)

Topat: Red, Orange, Green

Sistemi: Round Robin

Kotizimi: €5.00

Vërejtje: Regjistrimi në FTK për tenistë për vitin 2023 në shumë €5.00 duhet paguar te mbikqyrësi, ose në llogarinë bankare të Federatës BPB 1300001200005130, para zhvillimit të ndjeshjes.

Lokacioni: Fushat e Tenisit ‘Enes Nallbani’ në Pejë.

ORGANIZIMI

Drejtori i turneut: Kreshnik Arifi

Mob: +383 49 319 370

MËNYRA DHE KUSHTET E PARAQITJES

Email: kreshnik24@hotmail.com

CC: tour@tenniskosova.com

Email attachment: Foto ID (vetëm herën e parë)

Paraqitja duhet të bëhet më së voni deri një (1) ditë para fillimit të turneut,

me mundësi që tenistët të pranohen edhe ditën e turneut pesëmbëdhjetë (15) minuta para orarit për fillim të turneut të përcaktuar nga Organizatori për grupmoshën përkatëse.

Afati i paraqitjes RED: 12.05.2023 me mundësi paraqitjeje edhe fizikisht ditën e turneut

Afati i paraqitjes ORANGE: 12.05.2023 me mundësi paraqitjeje edhe fizikisht ditën e turneut

Afati i paraqitjes GREEN: 13.05.2023 me mundësi paraqitjeje edhe fizikisht ditën e turneut

Orari i fillimit të ndeshjeve:

Kategoria Red: 13.05.2023 Ora12:15

Kategoria Orange: 13.05.2023 Ora14:00

Kategoria Green: 14.05.2022 Ora 12:15