Kalaja Juniors 2021 – U16

Në datat 13-14 Mars 2021 mbahet turneu ‘Kalaja Juniors 2021’ U16. Turneu organizohet nga KT Kalaja në bashkëpunim me FTK.

Info për turneun

Grupmosha: U16 (M / F)

Garat:

Singles ~ Main Draw 32

Qualifiers ~ Sipas nevojës

Doubles ~ Sipas interesimit

Topat: TBA

Formati i ndeshjeve: 2 Seta të fituar | 6 Gema seti |

Kotizimi: €10

Vërejtje: Regjistrimi në FTK për tenistë për vitin 2021 në shumë €5.00 duhet paguar tek mbikëqyrësi ose në llogarinë bankare të Federatës,BPB 1300001200005130 para zhvillimit të ndjeshjes.

Organizimi

Drejtori i turneut:Julinda Elezi

Mob: +38349807488

Mënyra dhe kushtet e paraqitjes

Email: elezijulinda@gmail.com

CC: tour@tenniskosova.com

Email attachment: ID (vetëm herën e parë)