ITF/OS Coaching Advanced Players Course!

Në Pejë, nga data 30 Qershor deri më 11 Korrik 2023, do të zhvillohet një nga ngjarjet më të rëndëshishme për tenisin në Kosovë gjatë këtij viti.
Është fjala për ITF/Level 2, kursi për çertifikim të trajnerëve, i cili do zhvillohet me tutor Goran Shevchenko nga Maqedonia Veriore dhe Kenan Malicbegovic nga Bosnia dhe Hercegovina.
Kursi do të organizohet nga Federata e Tenisit e Kosovës në bashkëpunim me Komitetin Olimpik të Kosovës përmes Fondit të Solidaritetit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar IOC
Ftojmë trajnerët nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia Mali i Zi tashmë të çertifikuar me ITF/Level 1, të jenë pjesë e këtij kursi mjaft të rëndësishëm për zhvillim në sportin e tenisit!
Për informata më të detajuara si dhe për paraqitje për këtë kurs na kontaktoni në:
federation@kosovatennisfederation.com
tour@kosovatennisfederation.com
📲 +383 45 746 543
📄🎾ITF/OS Coaching Advanced Players Course!
 During June 30 to July 11, 2023, in Kosova, will take place a very important event for the sport of tennis.
ITF/Level 2, Coaches Certification Course, will be held in Peja, with tutors: Goran Shevchenko from North Macedonia and Kenan Malicbegovic from Bosnia and Herzegovina.
 The course will be organized by the Kosovo Tennis Federation in cooperation with the Kosovo Olympic Committee through the Solidarity Fund of the International Olympic Committee IOC.
 We invite coaches from Kosovo, Albania, Macedonia and Montenegro, already certified with ITF/Level 1, to be part of this very important course for development in the sport of tennis!
For more detailed information and to apply for this course, contact us at:
federation@kosovatennisfederation.com
tour@kosovatennisfederation.com
📲 +383 45 746 543