Gjakova Kids 2021- ROG

Në datat 7-8 Gusht 2021 mbahet turneu Gjakova Kids 2021 për kategorinë ROG. Turneu organizohet nga KT Gjakova në bashkëpunim me FTK.

INFO MBI TURNEUN

Grupmosha: U08, U09, U10 (M/F)

Topat: Red, Orange, Green

Sistemi: Round Robin

Kotizimi: €5.00

Vërejtje: Regjistrimi në FTK për tenistë për vitin 2021 në shumë €5.00 duhet paguar te mbikqyrësi, ose në llogarinë bankare të Federatës BPB 1300001200005130, para zhvillimit të ndjeshjes.

ORGANIZIMI

Drejtori i turneut: Astrit Xërxa

Mob: +383 44 111 046

MËNYRA DHE KUSHTET E PARAQITJES

Email: astritxerxa@gmail.com

CC: tour@tenniskosova.com