Eshte publikuar rregullorja per tarifat e anetaresise 2019