Dejla Bajrami në finale në consulations të turneut “Champion Bowl”!