Categories
Lajmet

[:sq]Skandal ne Tenisin Europian[:]

[:sq]1. Do të doja të ju informoj për padrejtësinë e vazhdueshme kundër Federatës së Tenisit të Kosovës dhe tenisitëve të Kosovës. Bordi i Tennis Europe e refuzon aplikacionin per pranim te Federates e tenisit te Kosoves pa asnje arsyetim. Bordi i Tennis Europe nuk e lejon Kosoven te merr pjesë ne Kuvendin Vjetor të Tennis Europe (Annual General Meeting) ne Riga te Letonisë, duke mos dhënë sqarim, ne baze te cilit nen te Statutit nuk i lejohet Kosoves te merrë pjesë. Sipas ekspertëve ligjor të cilet i kemi kontaktuar kjo eshte shkelje e rëndë e Statutit te Tennis Europe. Me poshte e keni letren e Kryetarit te Tennis Europe Franqezit Jacques Dupre me cilen na informon qe bordi i Tennis Europe e refuzoj aplikacionin e FTK-së: Tennis Europe Membership Application
Dear Mr. Domi, Basel, 17 February 2010
We refer to your e-mail dated 4th January and we would like to thank you for applying for a Tennis Europe Membership. The Board of Management met last week in Zurich and your application was an item in the agenda. This item was discussed at length and the Board of Management decided not to support your application.
Furthermore we decided not to forward your application to the 2010 Tennis
Europe Annual General Meeting that is taking place in Riga, Latvia.
We regret to inform you that based on the above decision we are not in the position to invite you to attend the 2010 Annual General Meeting.
Apart from the membership item the Board of Management discussed how Tennis Europe could support the players and coaches in the Kosovo region. There are some ideas which have to be examined further and therefore we cannot give you a concrete answer yet concerning this point.
We thank you for your understanding.
Kind regards,
Jacques Dupré
President
Tennis Europe 2. Më 4 janar 2010, FTK zyrtarisht aplikoi për të u bërë anëtarë i Tennis Europe, sipas procedurave. Ma e keqja e kesaj eshte qe Bordi i ketij trupi eshte i perberë nga shumica e shteteve të cilat na kane pranu si shtet: President:
Jacques Dupré (FRA)

Vice Presidents:
Michele Brunetti (ITA)
Aleksei Selivanenko (RUS)
José Antonio Senz de Broto (ESP)

Members:
Peter Bretherton (GBR)
Philios Christodoulou (CYP)
Günther Lang (GER)
Stefan Tzvetkov (BUL)
Ayda Uluç (TUR)

Olli Mäenpää (Chief Executive Officer) (FINLAND) 3. Me poshte eshte e kopjuar pjesa e Statutit e Tenisit Europian, lidhje me antarsimin ne ketë trup te tenisit evropian, ku ne asnje pike nuk mund ti mohohet Kosoves drejta per tu bërë antare e ketij trupi: Membership
A. Full Membership: The Federation shall be open to all European National
Federations/Associations (hereafter called Members) which have responsibility for
the game of tennis in their countries.
The applicant to be successful must receive at least a 3/4 majority of the votes
properly recorded at the Annual General Meeting in respect of the application
B. Associate Membership: The Annual General Meeting may confer under special
circumstances Associate Membership to a country not situated in Europe and not
affiliated to another Regional Association.
The Membership fee for Associate Members shall correspond to the lowest group fee
in operation, but membership does not include a voting right.
The applicant to be successful must receive at least a 3/4 majority of the votes
properly recorded at the Annual General Meeting in respect of the application.
C. Affiliated Membership: The Annual General Meeting, following the recommendation
of the Board of Management, may confer Affiliated Membership to European
Organizations that are non profit making and are concerned with the benefit,
development, interest and promotion of tennis.
Affiliated Members shall pay a membership fee decided by the Annual General
Meeting on an annual basis, but membership does not include a voting right. Ne ket link mundeni me lexu krejt Statutin e Tennis Europe:
http://www.tenniseurope.org/TennisEurope/Te_Organisation_constitution.aspx Sipas letres se Kryetarit Dupre dhe Statutit te TE shihet qartë se ketu shkelet Statuti nga ana e Bordit te TE. Ne asnje pjesë te Statutit TE nuk shkruan qe Kosova duhet te jetë pjesë e UN-it ose Komiteti Olimpik I Kosovës të pranohet në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. .
Ketu Bordi i TE po e perzien politiken me sport, qka eshte perseri shkelje e Statutit TE sipas të cilit ata duhet te punojne dhe ku shkruan se cili eshte qellimi i ketij trupi:
The objects of the Federation shall be:
A. To promote and develop the game of Tennis in Europe at all levels as may appear expedient to the Members without unfair discrimination on grounds of color, race, nationality, ethnic or national origin, age, sex or religion. 4. Me poshte eshte letra të cilen Federata e tenisit te Kosoves me 18 Shkurt 2010 e ka dërguar dhe ka kërkuar sqarime dhe arsyet, nga Kryetari i Bordit, pse nuk po lejohemi me hy ne Kuvend (nuk kemi ende pergjigje ne ketë leter): Dear Mr. Dupre, We thank you for your official letter informing us about the decision of the Board of Management.
We are very concerned about the fact that the decision of the Board of Management is not according to any single article of Tennis Europe Constitution. We think that there is not any article that will not allow us to be in an agenda of AGM in Riga, and to allow delegates of 49 members countries of Tennis Europe (33 member countries recognized Kosovo as an independent country) to vote and decide about our membership.
We would recognize any decision of AGM, but we can not agree with the decision to not to allow us to be in AGM since we consider that this decision is completely political and that is supported from only few members of Tennis Europe.
We want to know are we in a right sportive way or we are doing wrong and we should all in Kosovo quit from tennis and start to do something else. With this decision you are not giving us any encouragement to continue to play and to work for tennis that is your highest goal as a Tennis Europe organization
We as a Federation exits from 1996 and until the 2008 (for 12 years) we were waiting for Politicians to decide about our destiny. If your decision was for that period we would fully understand it. They decided on 2008, among them Politicians of your respective countries. Other countries will do it soon after the decision International Court in Hague (requested from Serbia) that will come this spring and according to lot of political analyst will be neutral and will open the door for new recognitions from the other countries. Kosovo and all Balkans have a future in EU and there is no doubt on it.
Dear President, for Kosovo Medias and Public we need to know in which article of your constitution your decision is based, or you also agree that this is a political decision. We would like also to release our souls from the huge sadness.
Please, if you can reconsider your decision. We will not stop to look after our eligible right to be a member of Tennis Europe since that house should be opened for everybody that play and work in tennis in Europe, without unfair discrimination on grounds of colour, race, nationality, ethnic or national origin, age, sex or religion (written in your constitution). Please, accept this letter from somebody who is doing this voluntarily for the young tennis players and their future. I respect you all for the job that you are doing Best regards 5. Per fund po ju kopjojme fjalet e Perfaqesueses te larte per Siguri dhe Politike te Jashtme te Bashkimit Europian Catherine Ashton:
“Megjithatë, pikëpamje të ndryshme për statusin e Kosovës nuk duhet të na pengojë që të ecnin përpara në zgjidhjen e çështjeve praktike. Në veçanti, bashkëpunimi rajonal duhet të lëvizim përpara. Kosova duhet të jetë të aktivizuara në një mënyrë pragmatike për të marrë pjesë në iniciativat e bashkëpunimit rajonal.
Kosova është një pjesë integrale e BE-s strategji të Ballkanit Perëndimor. BE mund të ketë lënë çështjen e statusit të shteteve të veçanta anëtare, por është e qartë se e ardhmja e Kosovës është evropiane “. Komenti eshte marrë nga ky link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/32&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 6. Keto fakte do t`ju dergojme te gjitha mediave vendore dhe te jashtme, ambasadave te shteteve nga vijin antaret e bordit, Federatave te tenisit te shteteve cilat na kane pranur, Ministrisë së Puneve te Jashtme te Kosoves dhe Ministrisë Sportit te Kosoves qe ketë qeshtje ta dërgojmë deri te Gjykata e Arbitrazhit per Sport ne Lozane (CAS). Ne shpresojmë që ju si media përkatëse do të na mbështesin për të qenë anëtar i Tenisit Evropës në emër të sportit.

Sinqerisht,
Shkelzen A.DOMI
Kryetari i Federatës së Tenisit të Kosovës

federation@tenniskosova.com
domi@tenniskosova.com
www.tenniskosova.com

[:]