Referët

Tarkan KOSOVA

Kryetar i Këshillit të Referëve të Tenisit të Kosovës (KRTK) / Chairman of the Council of Tennis Umpires of Kosovo (KRTK)

Arzen RIFATI

Anëtar i Komisionit Udhëheqës të KRTK / Member of the Steering Committee of the KRTK

Gëzim MEHMEDI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Fatmir KABASHI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Sami UKËHAXHAJ

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Argjend LECAJ

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Rifat KASAPOLLI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK

Arsim HAXHISHABANI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK