Shqip English

Ranking për të gjitha grupmoshat java 37-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 36-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 35-2019


Ranking për të gjtha grupmoshat java 34-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 33-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 32-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 31-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 30-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 29-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 28-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 27-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 26-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 25-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 24-2019


Ranking zyrtar për Veteran - 26 maj 2019


Ranking zyrtar për Veteran - 19 maj 2019


Ranking zyrtar për Veteran - 22 prill 2019


Ranking zyrtar për Veteran - 7 prill 2019


Ranking zyrtar për Veteran - 31 mars 2019


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-51