Shqip English

Ranking zyrtar për Veteran - 22 prill 2019


Ranking zyrtar për Veteran - 7 prill 2019


Ranking zyrtar për Veteran - 31 mars 2019


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-51


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-50


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-49


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-48


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-47


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-46


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-45


Ranking te te gjitha grupmoshat te javes 2018-44


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-43


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-42


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-41


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-40


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-39


Ranking te gjitha grupmoshave te javes 2018-38


Ranking te gjitha grupmoshave te javes 2018-37


Ranking te gjitha grupmoshave te javes 2018-36


Ranking te gjitha grupmoshave te javes 2018-35