Shqip English

Ranking për të gjitha grupmoshat java 28-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 27-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 26-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 25-2019


Ranking për të gjitha grupmoshat java 24-2019


Ranking zyrtar për Veteran - 26 maj 2019


Ranking zyrtar për Veteran - 19 maj 2019


Ranking zyrtar për Veteran - 22 prill 2019


Ranking zyrtar për Veteran - 7 prill 2019


Ranking zyrtar për Veteran - 31 mars 2019


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-51


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-50


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-49


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-48


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-47


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-46


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-45


Ranking te te gjitha grupmoshat te javes 2018-44


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-43


Ranking te te gjitha grupmoshave te javes 2018-42