Shqip English

Referët


Tarkan KOSOVA

Kryetar i Këshillit të Referëve të Tenisit të Kosovës (KRTK) / Chairman of the Council of Tennis Umpires of Kosovo (KRTK)


Arzen RIFATI

Anëtar i Komisionit Udhëheqës të KRTK / Member of the Steering Committee of the KRTK


Gëzim MEHMEDI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK


Fatmir KABASHI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK


Sami UKËHAXHAJ

Anëtar i KRTK / Member of KRTK


Argjend LECAJ

Anëtar i KRTK / Member of KRTK


Rifat KASAPOLLI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK


Arsim HAXHISHABANI

Anëtar i KRTK / Member of KRTK