Shqip English

Linqe


Mëposhtë mund ti gjeni dis nga linqet me rëndësi:

probaInternational Tennis Federation

proba2Tennis Europe

proba-atpATP World Tour

proba-wtaWomen’s Tennis Association

proba-davis-tjeterDavis Cup

proba-fedFED Cup

proba-kokKomiteti Olimpik i Kosovës

proba-mkrsMinistria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit