Shqip English

Vesa Gjinaj kalon edhe raundin e dyte ne Kampionatin e Maqedonise


Vesa Gjinaj kalon edhe raundin e dyte ne Kampionatin e Maqedonise

23 October 2016

Vesa Gjinaj raundin e pare e kalon me fitore 6:1, 6:0.
Raundin e dyte e kalon poashtu bindshem me fitore 6:1, 6:2.