Shqip English

Rregullat e lojës për Mini-tennis, by BKT Kosova


Rregullat e lojës për Mini-tennis, by BKT Kosova

25 October 2019

23 Tetor 2019

Rregullat e lojës për Mini-tennis, by BKT Kosova, mund ti gjeni përmes linkunt më poshtë:

http://tenniskosova.com/i…/uploads/Rregullore_Minitennis.pdf