Shqip English

Eshte miratuar në parim Kalendari Zyrtar i garave për vitin 2019


31 January 2019

30 Janar 2019

Eshte miratuar në parim Kalendari Zyrtar i garave për vitin 2019, i punuar nga Këshilli Profesional, dhe i njëjti është publikuar në uebfaqen zyrtare.

Kalendarin e garave 2019 mund ta gjeni në linkun më poshtë:

http://tenniskosova.com/i…/uploads/Kalendari-Garave-2019.pdf