Shqip English

Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Tenisit do ta shqyrtojë çështjen e pranimit dhe ndihmës

Kërkesa e FTK-së shqyrtohet në Paris Prishtinë, 28 prill -…


Kryetari Domi ne Peje

Udhëheqësi i divizionit për sport ne KK. Pejë,zt. Ahmet Mahmutaj…