Shqip English

K.T. Prishtina - Prishtinë


K.T. Prishtina - Prishtinë

Klubi është formuar më 27 Qershor 1992. Është klubi më i vjetër në Kosovë. Ka shum lojtarë të ranguar lartë në ranglistën kosovare, shkollën e tenisit dhe tre trainer me licencë ndërkombëtare.
Klubi i ka afro 230 antarë, 55% prej të cilëve janë të gjinisë femrore.
Fusha: 2 asfalt
Të mbuluar: asnjë
Lojtarët
Juniorë: 120
Seniorë dhe femra: 70
Veteran: 20
Internacional: 20-30
Kryetar: Dr.Agim Islami
Mob.044/182219
Mob. 044/ 123 647
Tel/Fax 038 512 888
E-mail: tennisnjeri@gmail.com